Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Dotacja na wymianę systemów grzewczych / 2021-05-05

Zapraszamy MIESZKAŃCÓW do skorzystania z dotacji na wymianę systemów grzewczych w ramach ogłoszonego naboru.

Na podstawie przyjętej uchwały Rady Gminy Mstów nr XXVIII/234/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku (wraz z opracowaną procedurą), Mieszkańcy Gminy Mstów mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na wymianę starego kotła grzewczego, opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem.


info
WAŻNE:
- Kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie przyłącza węzła cieplnego przy zakupie nowego źródła ciepła (kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów projektu i dokumentacji technicznej), jednak nie więcej niż 4 000 zł. 

- W naborze Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w okresie od 24 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. Tak jak w poprzednich, ubiegłorocznych naborach, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Mstów.

- Na stronie Urzędu Gminy www.mstow.pl podane są szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji


Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie wniosku (m.in. wszystkie niezbędne dane wnioskodawcy, adres nieruchomości, numer konta, planowane nowe źródło ciepła itp.) i załączenie stosownych, wymaganych załączników. Nie jest przewidziana procedura uzupełnienia lub poprawiania wniosku. Za kompletność wniosku odpowiada ubiegający się o dotację.

DOC 1_Zasady-i-tryb-udzielania-oraz-sposob-rozliczania-dotacji-celowej-w-2021-r_
DOC 2_Wniosek-o-przyznanie-dotacji
DOC 3_Wniosek-o-rozliczenie-dotacji

stary-piec

Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych, słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Wniosek o rozliczenie dotacji, należy złożyć nie później niż do dnia 05.11.2021 r., a przypadku wnioskodawców z listy rezerwowej nie później niż do dnia 12.11.2021 r.

Dofinansowaniu nie podlegają źródła ciepła zakupione przez datą zawarcia umowy dotacji. Informujemy również, że zakupione źródło ciepła na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, musi spełniać wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Wstecz