Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie / 2020-12-30

Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności” - z dofinansowaniem ze środków RPO/RIT Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach - został wykonany.

O tym, że projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IŻ.01-24-294/18, pisaliśmy w lutym br. http://www.mstow.pl/art/3789,montaz-odnawialnych-zrodel-energii-na-potrzeby-osrodka-zdrowia-w-mstowie

o1a

Zakres inwestycji (m.in.):
- wymiana technologii ogrzewania, polegająca na montażu sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy nominalnej ok. 50 kW. W celu zmagazynowania ciepła dobrano zasobnik buforowy.
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,74 kW (składającej się z 33 paneli fotowoltaicznych).
- wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem źródła ciepła gazowego (zamontowany został kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy ok. 55 kW).
- wymiana instalacji c.o. (wykonana została instalacja wodno-pompowa. Zastosowano grzejniki energooszczędne, a w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higienicznym zostały zamontowane grzejniki higieniczne).
- prace remontowe: remont instalacji elektrycznej (w tym instalacji odgromowej kominów), remont maszynowni.

osrodek-zdrowia1

Projekt jest efektywny energetycznie, ze względu na zastosowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło (wytwarzane przez źródła nieodnawialne) poprzez wykorzystanie rozwiązań OZE.

2016-07-logo_kolor_poziom
FE_POIS_EFRRpoziom_pl-1_rgb

Celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Mstów oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2 i pyłu PM10).

Planowane efekty:

  • wzrost efektywności energetycznej budynku, w tym zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną,
  • relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku komunalnego (zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię),
  • polepszenie warunków bytowych użytkowników obiektu,
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,
  • poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku, jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania,
  • ograniczenie zmian klimatycznych, w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
  • oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego.

Wartość zadania: 581.654,00 zł
Dofinansowanie RPO/RIT: 388.970,35 zł

Jednocześnie trwa rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie. Inwestycja również jest dofinansowana ze środków unijnych (pisaliśmy już wcześniej http://www.mstow.pl/art/3784,rozbudowa-osrodka-zdrowia-w-mstowie-z-dofinansowaniem-unijnym ). Zakończenie prac jest planowane w 2021r. O postępach będziemy informowali na bieżąco.

Wstecz