Wtorek, 04 sierpień 2020, imieniny: Dominika, Protazego, Jana
A+ A-

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie / 2020-02-13

To nie koniec dobrych wiadomości na temat Ośrodka Zdrowia w Mstowie. Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował, że projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IŻ.01-24-294/18.

os1

O dofinansowaniu rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mstowie pisaliśmy już wcześniej http://www.mstow.pl/art/3784,rozbudowa-osrodka-zdrowia-w-mstowie-z-dofinansowaniem-unijnym . Teraz przyszedł czas na kolejną inwestycję z dofinansowaniem unijnym.

logo_kolor_poziom

Zakres projektu m.in.:

- wymiana technologii ogrzewania, polegająca na montażu sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy nominalnej ok. 50 kW (ewentualnie wspomaganej kotłem gazowym). W celu zmagazynowania ciepła dobrano zasobnik buforowy.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,74 kW (składającej się z 33 paneli fotowoltaicznych).

- wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem źródła ciepła gazowego (zamontowany zostanie kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy ok. 55 kW).

- wymiana instalacji c.o. (wykona zostanie instalacja wodno-pompowa. Zastosowane będą grzejniki energooszczędne, a w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higienicznym zostaną zamontowane grzejniki higieniczne).

- prace remontowe: remont instalacji elektrycznej (w tym instalacji odgromowej kominów), remont maszynowni.

 

Projekt jest efektywny energetycznie  ze względu na zastosowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło (wytwarzane przez źródła nieodnawialne) poprzez wykorzystanie rozwiązań OZE.

Wartość kosztorysowa zadania: 704.029,60 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 398.742,02 zł

Wstecz