Niedziela, 26 wrzesień 2021, imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
A- A+

Przebudowa drogi transportu rolnego w Małusach Małych / 2020-11-13

Zrealizowana została przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Małe. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
logo_kolor_poziom

O tym, że wniosek Gminy Mstów został wysoko oceniony i znalazł się na 2.miejscu listy rankingowej wniosków, objętych dofinansowaniem ze środków budżetu województwa pisaliśmy w czerwcu br. http://www.mstow.pl/art/3943,dofinansowanie-przebudowy-drogi-w-malusach-malych

Wykonany odcinek drogi stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Małus Małych i Mstowa. Zrealizowana inwestycja - droga transportu rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej (z utwardzonymi poboczami i wykonaniem zjazdów) – ułatwi dojazd do pól oraz przyczyni się do poprawy funkcjonalności i polepszenia parametrów technicznych nawierzchni. Zwiększy się też bezpieczeństwo ruchu drogowego.

mal5


Nazwa zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Małe” (długość odcinka drogi - 883 mb, szerokość - 3 mb, szer. w obrębie mijanki - 5 mb)

Zakres prac m.in.:

- roboty przygotowawcze i roboty ziemne (korytowanie, zdjęcie warstwy humusu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne)

- wykonanie ekostabilizacji

- podbudowa z kruszywa kamiennego (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 5 cm)

- nawierzchnia asfaltobetonowa (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm)

- wykonanie mijanki o wymiarach: długość 25 m, szerokość 2 m (całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki: 5 m)

- zjazdy (na posesje, pola i drogi polne) i pobocza utwardzone kruszywem kamiennym

- zagospodarowanie przyległego terenu.


Dodatkowo, brakująca nakładka asfaltowa na wcześniej utwardzonym (2017r.) tłuczniem odcinku tej drogi transportu rolnego (ok.400m) jest planowana do wykonania w 2021r.

 

Więcej:

https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1196-130-vi-2020-z-dnia-2020-05-27.html

http://www.mstow.pl/art/3943,dofinansowanie-przebudowy-drogi-w-malusach-malych

http://www.mstow.pl/art/3897,droga-transportu-rolnego-w-malusach-malych

Wstecz