Niedziela, 20 czerwiec 2021, imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
A- A+

Dofinansowanie przebudowy drogi w Małusach Małych / 2020-06-04

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek Gminy Mstów pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Małe” znalazł się na 2.miejscu listy rankingowej wniosków, objętych dofinansowaniem ze środków budżetu województwa.

DOC uchwala_1196
XLS zalacznik_do_uchwaly_1196_lista_rankingowa

logo_kolor_poziom

Gmina Mstów w lutym br. złożyła wniosek o dofinansowanie (ze środków budżetu Województwa Śląskiego) przebudowy drogi transportu rolnego w Małusach Małych. Pisaliśmy o tym: http://www.mstow.pl/art/3897,droga-transportu-rolnego-w-malusach-malych. 27 maja 2020r. Zarząd Województwa przyjął Uchwałę, zatwierdzającą listę rankingową wniosków z dofinansowaniem. Nasz projekt został wysoko oceniony - zdobył 20 pkt. i 2. miejsce w rankingu.

mal1

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Małe” (długość odcinka drogi - 883 mb, szerokość - 3 mb, szer. w obrębie mijanki - 5 mb)

Stan aktualny: Droga gminna, gospodarcza, o nawierzchni gruntowej. Stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Małus Małych i Mstowa. Na końcowym odcinku (w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Mstowa) brak jest nawet śladu drogi, występuje jedynie teren niezaorany. Odcinek posiada liczne wyboje i nierówności.

Projektowane rozwiązanie: Realizacja inwestycji – drogi transportu rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej (z utwardzonymi poboczami i wykonaniem zjazdów) - przyczyni się do poprawy funkcjonalności i polepszenia parametrów technicznych drogi. Poprawi się też bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zakres prac m.in.:

- roboty przygotowawcze i roboty ziemne (korytowanie, zdjęcie warstwy humusu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne)

- wykonanie ekostabilizacji

- podbudowa z kruszywa kamiennego (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 5 cm),

- nawierzchnia asfaltobetonowa (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),

- wykonanie mijanki o wymiarach: długość 25 m, szerokość 2 m (całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki: 5 m)

- zjazdy (na posesje, pola i drogi polne) i pobocza utwardzone kruszywem kamiennym

- zagospodarowanie przyległego terenu


Termin realizacji: II półrocze 2020r.

Więcej:
https://www.slaskie.pl/content/miliony-na-zadania-zwiazane-z-ochrona-gruntow-rolnych

https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1196-130-vi-2020-z-dnia-2020-05-27.html

Wstecz