Środa, 22 wrzesień 2021, imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
A- A+

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych -podpisanie umów / 2018-07-28

W Starostwie Powiatowym w Częstochowie zostały podpisane umowy na zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (PIL), zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich.

Slaskie_pozytywna-energia

 

Przypomnijmy że w ramach tego programu zostały dofinansowane Sołectwa: Mstów, Jaskrów i Cegielnia. Pisaliśmy o tym: http://www.mstow.pl/art/3214,konkurs-przedsiewziec-inicjatyw-lokalnych-pil

Gmina Mstów otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania. Pomoc finansową w konkursie „PIL” przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 2018 roku wynosi 60.000 zł na gminę.

 

Na 412 złożonych wniosków, nasze wnioski znalazły się bardzo wysoko w rankingu zakwalifikowanych do dofinansowania tj.:

- 5 miejsce, wniosek:  „Centrum integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Cegielnia”

- 6 miejsce, wniosek: „Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jaskrów”

- 7 miejsce, wniosek: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mstów oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci”

s1
 

Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, które odbyło się w piątek 27 lipca, w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego umowy podpisali: Marszałek Wojciech Saługa i Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. Gminę Mstów reprezentował Wójt Tomasz Gęsiarz.

Przy podpisaniu obecni byli również m.in.:

- Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk,

- Radna Sejmiku Marta Salwierak,

- Starosta Częstochowski Krzysztof Smela,

- Wicestarosta Henryk Kasiura,

- Sołtysi: Zbigniew Bigosiński (Mstów) i Krystyna Tyras (Jaskrów).

s8

 

- „Jest czas przemyśleń i jest czas realizacji. To pierwszy rok funkcjonowania tego zadania, którego celem jest zrównoważony rozwój całego regionu. Wynika on z przyjętej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Jestem pewien, że ten pomysł będzie realizowany w latach kolejnych, bo dla społeczności lokalnych wsparcie na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy ma istotną wartość, często przekraczającą koszty samego przedsięwzięcia” – stwierdził wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

 

Więcej: https://www.slaskie.pl/content/lokalne-inicjatywy-w-cenie

Wstecz