Piątek, 24 maj 2019, imieniny: Joanny, Zuzanny
A+ A-

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (PIL) / 2018-06-21

Sołectwa: Mstów, Jaskrów i Cegielnia zostały dofinansowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (PIL), zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich.


Lista rankingowa: http://zarzad.slaskie.pl/bip/dokument/11647

 Gmina Mstów otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania. Pomoc finansową w konkursie „PIL” przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 2018 roku wynosi 60.000 zł na gminę.

Slaskie_pozytywna-energia

 

Na 412 złożonych wniosków, nasze wnioski znalazły się bardzo wysoko w rankingu zakwalifikowanych do dofinansowania tj.:

 

- 5 miejsce, wniosek:  „Centrum integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Cegielnia”

- 6 miejsce, wniosek: „Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jaskrów”

- 7 miejsce, wniosek: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mstów oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci”

 

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę nr 1220 / 261 / V /2018 w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018.

 

 

Co będzie wykonywane w ramach przedsięwzięć:

JASKRÓW

Nazwa zadania: „Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jaskrów”.

Zakres planowanego zadania:

- zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej tj. wioślarz i orbitrek (ul.Willowa)

- zagospodarowanie skweru przed Szkołą Podstawową w Jaskrowie, poprzez m.in. wykonanie chodników, nasadzenie krzewów itp.
 

m8

 

 

MSTÓW

Nazwa zadania: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mstów oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci”

Zakres planowanego zadania:

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw i skweru przy Ośrodku Zdrowia w Mstowie

- zagospodarowanie terenu (m.in. zakup i montaż ławek, nasadzenia krzewów itp.)

m31CEGIELNIA

Nazwa zadania: „Centrum integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Cegielnia”

Zakres planowanego zadania:

- zakup i montaż: altany, grilla ogrodowego, ławek.

- zakup i montaż elementów placu zabaw (m.in. huśtawka potrójna, bujak, karuzela platformowa, urządzenie sprawnościowe)

 w celu stworzenia miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Cegielnia.

 

 

**********************

Program Inicjatyw Lokalnych (PIL)

logo-slaskie-kolorowe-rgb

Pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030", obejmuje takie cele jak:

  1. kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców
  2. pobudzanie aktywności gospodarczej
  3. podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa
  4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego
  5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

 

Nabór wniosków trwał od dnia 1 do 30 marca 2018 roku. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Wkładem własnym mogły być zadania, finansowane w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego.

Rady Sołeckie, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, podjęły uchwały i wskazały zadania, jako istotne dla danego sołectwa.

 

Więcej: https://www.slaskie.pl/content/pieniadze-na-potrzeby-solectw

Wstecz