Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 / 2018-02-26

Przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mstów.

 

 


1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mstów określa Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Mstów z dnia 31 stycznia 2018r. (zarządzenie w załączeniu)

PDF Zarządzenie Wójta Rekrutacja Przedszkola
 

2. Określenie kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mstów określa Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 31 marca 2017r. (uchwała w załączeniu)

PDF Uchwała Rady Gminy Mstów Rekrutacja Przedszkola
 

Dokumenty do pobrania:
DOC Wniosek o przyjęcie do przedszkola
DOC Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
DOC Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
DOC DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 


3543
 

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mstów określa Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Mstów z dnia 31 stycznia 2018r. (zarządzenie w załączeniu)

PDF Zarządzenia Wójta Rekrutacja Szkoła Podstawowa
 

4. Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów określa Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 1 marca 2017 r. (uchwała w załączeniu)

PDF Uchwała Rady Gminy Mstów Rekrutacja Szkoła Podstawowa
 

Dokumenty do pobrania:
DOC WNIOSEK o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej poza obwodem
DOC ZGŁOSZENIE do klasy I Szkoła Podstawowa - kontynuacja

Wstecz