Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

PO Kapitał Ludzki 2013

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie w ramach realizacji projektu: “Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” ogłasza nabór i zaprasza do składania ofert.

więcej

INFORMACJA

logo_ue_gops.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do udziału w kolejnej już VI edycji projektu systemowego

pt: „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w 2013 roku.

więcej

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

logo_ue_gops.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie przedłuża do dnia 05 marca 2013 roku termin składania kwestionariuszy od osób zainteresowanych udziałem w VI edycji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego

w bieżącym roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Mstowie (pokój Nr 16 budynku Urzędu Gminy) lub pod numerem telefonu (34) 3-295-817.

INFORMACJA

logo_ue_gops.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, że dnia 15 marca 2013 roku (piątek) o godz. 10.00, w sali szkoleniowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie, odbędzie się pierwsze spotkanie inauguracyjne z beneficjentami projektu systemowego

pt. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA

logo_ue_gops.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie już po raz szósty realizuje projekt systemowy pt.; „ Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz osiągnięcie równego stopnia niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn z gminy Mstów.

więcej

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

logo_ue_gops.jpg

 

W ramach projektu systemowego pt.: „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia 20 marca do dnia 25 kwietnia 2013 roku były realizowane dla wszystkich uczestników w/w projektu szkolenia z doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach poradnictwa zawodowego oraz w indywidualnych konsultacjach zawodowych.

więcej

AKTUALNOŚCI – KURS KOMPUTEROWY

AKTUALNOŚCI – KURS  KOMPUTEROWY

logo_ue_gops.jpg

 

W ramach projektu systemowego pt.: „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu maju 2013 roku zgodnie z założonym harmonogramem odbyło się szkolenie z podstawowej obsługi komputera. Szkoleniem było objętych 7 uczestników projektu.

więcej

FOTORELACJA Z KURSU SPAWANIA

FOTORELACJA Z KURSU SPAWANIA