Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

PO Kapitał Ludzki 2012

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU pt. „AKTYWNA INTEGRACJA BEZROBOTNYCH GMINY MSTÓW”

Dnia 21 grudnia 2012 roku (piątek) w sali szkoleniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację tegorocznego projektu pt. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” realizowanego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

więcej

FOTORELACJA Z KURSU FOTOGRAFII CYFROWEJ

FOTORELACJA Z KURSU FOTOGRAFII CYFROWEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

M s t ó w, dnia 30 listopada 2012 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mstowie na potrzeby realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Anna Cierpiałowska, zamieszkała w Mstowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Cierpiałowska spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

FOTORELACJA Z KURSU Z ZAKRESU KOSMETYKI, MAKIJAŻU I TIPSÓW

FOTORELACJA Z KURSU Z ZAKRESU KOSMETYKI, MAKIJAŻU I TIPSÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie
 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
„Pracownika socjalnego”
na potrzeby realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej

FOTORELACJA Z KURSU Z ZAKRESU KOSMETYKI, MAKIJAŻU I TIPSÓW

FOTORELACJA Z KURSU Z ZAKRESU KOSMETYKI, MAKIJAŻU I TIPSÓW

AKTUALNOŚCI 24-10-2012r.

W ramach projektu systemowego pt. " Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, od miesiąca września 2012r. rozpoczęła się realizacja szkoleń o charakterze zawodowym.
Jeden z uczestników projektu w ostatnich dniach września br. rozpoczął kurs zawodowy :

więcej

AKTUALNOŚCI 20-09-2012r.

W ramach projektu systemowego pt.: "Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej, dnia 17 września 2012r. zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym. Zajęcia były realizowane dla wszystkich uczestników projektu w okresie od lipca do września br., odbywały się w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji zawodowych.
Obecnie w ramach powyższego projektu realizowane są nadal zajęcia z psychologiem, wsparciem psychologa uczestnicy projektu będą objęci do końca grudnia 2012 roku.
Od września br. dodatkowym wsparciem dla 3 uczestników projektu i ich rodzin jest pomoc asystenta rodziny, pomoc ta realizowana jest zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodziny będą objęte pomocą asystenta rodziny do grudnia 2012 roku.