Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

PO Kapitał Ludzki 2011

UROCZYSTA KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

W środę 28 grudnia w sali narad Urzędu Gminy odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizacje tegorocznego projektu pt.: „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” realizowanego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. W/w projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.|^^^|Po powitaniu uczestników oraz krótkim omówieniu celu realizacji projektu Pani Kierownik GOPS wręczyła uczestnikom projektu certyfikaty potwierdzające ukończone warsztaty oraz szkolenia zawodowe.

więcej

FOTORELACJA Z KURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

FOTORELACJA Z KURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

więcej

FOTORELACJA Z KURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

FOTORELACJA Z KURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

więcej

FOTORELACJE Z KOLEJNYCH KURSÓW

FOTORELACJE Z KOLEJNYCH KURSÓW

więcej

INFORMACJA

W ramach projektu systemowego pt " Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od września bieżącego roku rozpoczęła się realizacja szkoleń o charakterze zawodowym. Dwoje uczestników projektu rozpoczęło kurs "Prawo jazdy kat. C" oraz "Kwalifikacje wstępną dla kierowców wykonujących transport drogowy".

więcej

INFORMACJA

Zgodnie z założonym harmonogramem w sierpniu dobiegł końca kurs pt:"Podstawy obsługi komputera",w którym wzięło udział 10 beneficjentów projektu. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Tematyka kursu obejmowała między innymi podstawy obsługi systemu operacyjnego, obsługę edytora tekstu w zakresie podstawowym. Uczestnicy kursu zapoznali się również z arkuszem kalkulacyjnym, tworzeniem prezentacji multimedialnych, obsługą Internetu i stron www oraz obsługą konta pocztowego email. Obecnie w trakcie realizacji są zajęcia z psychologiem, które będą trwały do końca grudnia 2011 r.

więcej

INFORMACJA

W ramach projektu systemowego pt.: "Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów" realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej dnia 12 sierpnia br. zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach poradnictwa zawodowego oraz w indywidualnych konsultacjach zawodowych. Beneficjenci pogłębili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu samopoznania, funkcjonowania na rynku pracy, metod poszukiwania pracy, technik sporządzania dokumentów aplikacyjnych, komunikacji interpersonalnej oraz zasad przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

FOTORELACJA ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM

FOTORELACJA ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM

więcej