Piątek, 24 maj 2019, imieniny: Joanny, Zuzanny
A+ A-

Centrum wypoczynku i rekreacji w Jaskrowie / 2018-10-12

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jaskrów”.

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. O przyznanym dofinansowaniu pisaliśmy w czerwcu br. http://www.mstow.pl/art/3214,konkurs-przedsiewziec-inicjatyw-lokalnych-pil

Slaskie_pozytywna-energia

Zakres zadania obejmował:

- zakup i montaż urządzeń: wioślarz i orbitek na pylonie  ;

- wykonanie ścieżek pieszych z kostki brukowej ;

- ukształtowanie terenu wokół ścieżek z obsianiem trawą i nasadzeniem krzewów.

j1
 

**********************

Program Inicjatyw Lokalnych (PIL)

logo-slaskie-kolorowe-rgb

Pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030", obejmuje takie cele jak:

  1. kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców
  2. pobudzanie aktywności gospodarczej
  3. podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa
  4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego
  5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

 

Nabór wniosków trwał od dnia 1 do 30 marca 2018 roku. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Wkładem własnym mogły być zadania, finansowane w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego.

Rady Sołeckie, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, podjęły uchwały i wskazały zadania, jako istotne dla danego sołectwa.

Więcej: https://www.slaskie.pl/content/pieniadze-na-potrzeby-solectw

Wstecz