Niedziela, 22 maj 2022, imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty
A- A+

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 800-LECIA ZJAZDU BISKUPÓW POLSKICH W MSTOWIE / 2012-06-08

Konferencja Naukowa "Mstów – miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość" uświetniła obchody 800-lecia zjazdu biskupów polskich w Mstowie.

Program konferencji obejmował historię i dzieje Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich – jednego z najstarszych zakonów w Polsce, który w  średniowieczu miał 2,5 tys. ośrodków i klasztorów m.in. w Krakowie, Czerwińsku i Wrocławiu. Podczas konferencji przedstawiono dzieje zakonu i klasztoru w Mstowie, przybliżono życie zakonne w Polsce na przełomie XII i XIII wieku. Przybliżono historię kościoła w Mstowie, jego budowę i architekturę, wystrój wnętrza oraz badania archeologiczne, które prowadzono w obrębie zespołu kościelno-klasztornego.

Zaprezentowano archiwalia i dokumenty do dziejów klasztoru mstowskiego przechowywane m.in. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Archiwum Państwowym w Częstochowie i w Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.
 

O współczesnym Mstowie mówił Adam Jakubczak wójt gminy Mstów, o oświacie Danuta Piekarska dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie, a badania archeologiczne przybliżyła archeolog Iwona Młodkowska – Przepiórkowska. Konferencja zgromadziła wybitnych naukowców z wielu ośrodków uniwersyteckich m.in. ks. prof. Waldemara Graczyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Annę Pobóg-Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Jolantę M. Marszalską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Władysława Wlaźlaka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Dwudniową Konferencję zorganizowali: Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce oraz Klasztor Kanoników Regularnych w Mstowie. Organizatorzy zapowiadają opublikowanie materiałów z konferencji. W przygotowanie obchodów 800-lecia zjazdu biskupów włączył się Urząd Gminy w Mstowie.


Konferencja na tak wysokim, merytorycznym poziomie przyczyniła się do przypomnienia wiedzy o Mstowie oraz o długiej i wspaniałej historii klasztoru. Publikacja materiałów z konferencji pomoże ją popularyzować – podkreśla Adam Markowski zastępca wójta gminy Mstów.
To była pierwsza konferencja naukowa poświęcona historii Zakonu Kanoników Regularnych w Mstowie i historii tych ziem. Szczególnie chcemy podziękować ks. prof. Kazimierzowi Łatakowi, który przygotował dwudniową konferencję, zaprosił uczestników z całej Polski i czuwał nad jej przebiegiem. Dziękujemy ks. wizytatorowi Marianowi Szczecinie za pomoc w przygotowaniu obchodów, a pani Danucie Piekarskiej dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie za gościnę. Dwudniowa Konferencja Naukowa "Mstów – miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość" rozpoczęła się w piątek 1 czerwca. Uczestniczyło w niej wielu mieszkańców gminy, którzy z zainteresowaniem  wysłuchali prezentowanych publikacji i wykładów. Uroczystości

zakończyła, w niedzielę 3 czerwca,  suma pontyfikalna pod przewodnictwem ks. abp. seniora Stanisława Nowaka.

Wstecz