Oficjalna strona Gminy Mstów
Piątek, 19 lipiec 2024, imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina
A- A+

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta / 2024-07-06

Podczas obrad III Sesji Rady Gminy Mstów w dniu 28 czerwca br. zostały podjęte uchwały: w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

>> Debata nad Raportem o stanie Gminy Mstów za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów - jest to nowy przepis, wynikający z Art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
>> W myśl tych zapisów Wójt co roku (do dnia 31 maja) przedstawia radnym Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim - w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał.
>> Po zakończeniu debaty Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

W swoim wystąpieniu przed debatą Wójt Tomasz Gęsiarz podkreślał, że udało się zrealizować praktycznie wszystkie cele, które były założone w budżecie gminy na 2023 rok. Zaplanowane inwestycje zostały zakończone lub są obecnie kontynuowane.
sesja2  sesja1
Przed przystąpieniem radnych do głosowania nad absolutorium przedstawiono m.in.:
- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mstów za 2023r.
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta,
- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Rada Gminy Mstów jednogłośnie udzieliła absolutorium za rok 2023 oraz wotum zaufania dla Wójta.
Wójt T. Gęsiarz podziękował radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, pomocniczych, za pozytywną ocenę jego pracy

*********************************
ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta.
Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla Wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych (czyli przedstawicieli mieszkańców), czy też nie.
 

Wstecz