Sobota, 15 czerwiec 2024, imieniny: Wita, Jolanty
A- A+

Walne Zebranie PPJ / 2024-06-07

6 czerwca br. w Zawadzie (gm.Mstów) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.

>> Zebranie poprowadził Prezes Zarządu PPJ, Jerzy Motłoch, który powitał wszystkich członków i gości zebrania. Uczestników zebrania powitał także Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, włodarz partnerskiej gminy, na terenie której odbyło się zebranie.
>> Podczas obrad została dokonana pozytywna ocena pracy Zarządu PPJ za 2023r. - poprzez jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r. a także udzielenia mu absolutorium.
>> Również jednogłośne Walne Zebranie Członków przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jak również przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023r.

447654756_852680290225668_8018945314970614088_n  447767900_852680110225686_4750741969661683683_n

>> Ważnym punktem obrad Walnego Zebrania było zaprezentowanie zmian w statucie Stowarzyszenia, czego dokonał Przewodniczący Zebrania J.Motłoch. Podkreślił, że zmiany są efektem wdrażania nowej perspektywy PROW 2023-2027 i dostosowania obecnego Statutu do aktualnie brzmiących przepisów prawa krajowego i europejskiego.

Więcej: https://www.jura-ppj.pl/aktualnosci/1215

Wstecz