Środa, 29 maj 2024, imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
A- A+

"Inicjatywa Sołecka" / 2024-04-11

W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” zostały podpisane umowy dofinansowania z gminami Subregionu Północnego. Symboliczne czeki wręczono w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

>> 25 marca 2024 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku.
>> Celem konkursu jest wspieranie działalności sołtysów w celu realizacji przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnej społeczności.

>> wśród dofinansowanych projektów znalazł się wniosek Gminy Mstów pn. „Renowacja obiektów rekreacyjnych nad rzeką Wartą w Mstowie”.
W ramach zadania planowane do realizacji jest zmodernizowanie czterech altan zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych w Mstowie - gdyż z biegiem lat altany stały się mocno wyeksploatowane. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa, w znaczny sposób poprawi też estetykę terenu w Mstowie - gdzie w otoczeniu naturalnej przyrody można odpocząć oraz spędzić czas wolny.

Altany1-1  Altany_Starostwo

>> W uroczystości wręczenia symbolicznych czeków, która miała miejsce 3 kwietnia br., uczestniczyli m.in.: członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk, Radny Sejmiku Mariusz Ogończyk.

Wstecz