Czwartek, 25 kwiecień 2024, imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla
A- A+

"Okiem Dyrektora" - działania realizowane w ZSP Małusy Wielkie / 2024-03-27

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich jest doskonałym przykładem, jak ważna w rozwoju szkoły jest dobra współpraca między poszczególnymi instytucjami i organami. Dyrektor placówki Adrian Kowalczyk opowiada o działaniach zrealizowanych w obecnym roku szkolnym 2023/2024.

- Poza „technicznymi” aspektami w małuskiej szkole prowadzonych jest szereg inicjatyw, wydarzeń, zajęć rozwijających. Zachęcamy do śledzenia naszych działań na stronie www pod adresem: http://zspmalusy.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,27 Zapraszamy również do udziału w uzupełniającym etapie rekrutacji do ZSP w Małusach Wielkich (z Oddziałem Przedszkolnym w Kobyłczycach). Przypominamy o terminach składania wniosków w dniach 25-29.03.2024 r.  – informuje Dyrektor A. Kowalczyk.


>> Dyrektor podkreśla zaangażowanie w działalność szkoły Rodziców dzieci, pracowników, przedstawicieli OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, parafii oraz przedstawicieli samorządu (na czele z Wójtem Tomaszem Gęsiarzem, Radnym Małus Wielkich Grzegorzem Całusem i Sołtysem Czesławem Makowskim). Dzięki temu można wykonać szereg ciekawych przedsięwzięć i inwestycji - o czym chętnie opowiedział.

mw2

Pokój Wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomieszczenie, które zaadaptowano na ten cel, przeszło wielką metamorfozę. Powstało przyjazne miejsce, gdzie każde dziecko, rodzic czy nauczyciel może przyjść po wsparcie i dobre słowo. Więcej na ten temat: http://zspmalusy.szkolnastrona.pl/a,466,pokoj-wsparcia

Wyposażenie szkoły
- do sal lekcyjnych zostały zakupione dodatkowe krzesła.
- wyposażono cały budynek (zgodnie z potrzebami) w brakujące rolety. Pozwala to w pełnym komforcie na realizację zajęć, ale również na zachowanie prywatności (przebieralnia na W-F).
- zakupiono radioodtwarzacz, laminator, drukarkę oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne.
- wyposażono pomieszczenia przedszkolne w zabawki i pomoce dydaktyczne.
- w toaletach damskich została zamontowana różowa skrzyneczka, która jest na bieżąco uzupełniana przed Radę Rodziców.
- przy szkole zamontowano stojaki na rowery http://zspmalusy.szkolnastrona.pl/a,424,nowe-stojaki-na-rowery.
- pracownicy obsługi zostali doposażeni poprzez zakup: dwóch odkurzaczy, myjki do okien, drabiny, narzędzi remontowych.
- dzięki współpracy z Urzędem Gminy Mstów udało się pozyskać dofinansowanie dla biblioteki http://zspmalusy.szkolnastrona.pl/a,467,wsparcie-finansowe-dla-biblioteki-szkolnej

Zakup sprzętu sportowego
- wyposażenie boiska sportowego w nowe tablice z obręczami do koszykówki, montaż siatki do gry w piłkę siatkową.
- doposażona została sala gimnastyczna w nowe tablice z obręczami do koszykówki. Zamontowano nowe drabinki (dzięki pomocy Rady Rodziców), zakupiono nowe materace (ogromne podziękowania dla Pana Sylwestra Kasztelana za montaż drabinek).
- zakupiono sprzęt sportowy, m.in. sprzęt do tenisa stołowego, piłki do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej,  małe bramki piłkarskie, stroje sportowe dla reprezentacji szkoły.
- wielkie podziękowania dla Rodziców uczniów z ZSP Małusy Wielkie. Dzięki zebranym funduszom Rada Rodziców zakupiła sprzęt sportowy dla młodszych klas.

Remont pomieszczenia w Oddziale Przedszkolnym w Kobyłczycach
Zakres wykonanych prac remontowych: remont ścian, montaż lamp oświetleniowych, montaż drzwi, wykonanie wentylacji pomieszczenia, zabudowa wnęki, założenie nakładek parapetów, wylanie nowej podłogi (ogromne podziękowania dla przedstawicieli OSP Kobyłczyce za prace przy demontażu starej podłogi). W najbliższych dniach zostanie położona wykładzina.

Poprawa bezpieczeństwa
- zamontowano nowe, przeszklone drzwi w przedszkolu umożliwiające identyfikację tego, kogo „wpuszczamy” do przedszkola, wyposażone w mechanizm samozamykających się drzwi.
- montaż elektrozamka w drzwiach w wiatrołapie umożliwił wykluczenie potencjalnego wejścia na teren szkoły osób „trzecich” i zwiększył bezpieczeństwo dzieci. Dzięki temu rozwiązaniu drzwi główne mogą być otwarte przez cały czas, co pozwoli na (szczególnie w zimne dni) oczekiwanie Rodziców/Opiekunów bez konieczności czekania przed budynkiem. Dodatkowo zamontowano kamerę i monitor pozwalający na podgląd tego, kto chce się dostać do budynku.
- osoby przyprowadzające dzieci dojeżdżające przeszły dedykowany kurs w Ośrodku Szkolenia WORD w Częstochowie i zostały wyposażone w atestowany znak STOP i kamizelkę odblaskową.
Warto dodać, że na wniosek Dyrektora (przy aprobacie Rady Rodziców Szkoły) prowadzone są rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat rozwiązań, umożliwiających poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z komunikacji transportu publicznego.
- na studnię znajdującą się na terenie szkoły zamontowano bezpieczną pokrywę chroniącą przed otwieraniem i „zaglądaniem” do studni.
- gniazdka elektryczne zostały wyposażone w zaślepki, a hydranty i włączniki prądu zabezpieczone przed dostaniem się osób trzecich. Uzupełniono brakujące oznaczenia wyjść ewakuacyjnych.
- wprowadzono system HACCP.

Dbamy o estetykę
- z funduszu sołeckiego Małus Wielkich przeznaczono kwotę na wymianę bocznej części ogrodzenia terenu szkoły. Na chwilę obecną trwają prace porządkowe -przygotowujące do demontażu starego i montażu nowego płotu.
- stare (nieestetyczne) kosze na śmieci zostały zastąpione nowymi, spełniającymi warunki sanitarne. We wszystkich toaletach zamontowano uchwyty na papier toaletowy (papier już nie „leży” na podłodze).
- przemeblowano gabinet dyrektora. Pomieszczenie zyskało większą przestrzeń.

Zwiększono bezpieczeństwo RODO
- w gabinecie dyrekcji stanęła szafa pancerna pozwalająca na odpowiednie zabezpieczenie ważnej dokumentacji. Archiwum zostało wyposażone w bezpieczne zamykanie.
- zakupiono dwie niszczarki do dokumentów.
- naprawiony został elektrozamek w pokoju nauczycielskim.

Informacja: Dyrektor ZSP Małusy Wielkie, Adrian Kowalczyk
Więcej: http://zspmalusy.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,27

Wstecz