Czwartek, 25 kwiecień 2024, imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla
A- A+

"Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Brzyszów i Mstów" / 2024-03-24

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowościach Brzyszów i Mstów” uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Symboliczne przekazanie umów odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

>> Samorząd Województwa Śląskiego reprezentowali: członek Zarządu Grzegorz Boski oraz radni Sejmiku, Stanisław Gmitruk i Mariusz Ogończyk.
>> Do 13 gmin z subregionu północnego woj. śląskiego trafi ok. 3,6 mln zł. Na liście rankingowej konkursu znalazła się również Gmina Mstów. Kwota dofinansowania: 518.800,00 zł.
fogr3  fogr5

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowościach Brzyszów i Mstów” (długość ok. 1,3 km)

Planowany do przebudowy odcinek rozpoczyna się w ul. Szkolnej w Brzyszowie (koło zbiornika wodnego i altanek) i prowadzi w kierunku Mstowa. Długość to ok. 1300 mb, docelowa szerokość ok. 3,5m (z mijankami), na łukach poszerzenia do 5m. Droga stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Brzyszowa i Mstowa oraz okolicznych miejscowości. Obecnie jest to droga gruntowa z licznymi zagłębieniami i nierównościami, co utrudnia przejazd.

Zakres prac:
- roboty ziemne, wykonanie koryta drogi,
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji cementem,
- podbudowy z kruszywa kamiennego o łącznej grubości 20cm i nawierzchnia asfaltobetonowa ( w dwóch warstwach, po 4cm każda z warstw),
- pobocza tłuczniowe,
- zagospodarowanie przyległego terenu
- oznakowanie pionowe

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki pozyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji są gromadzone przez Zarząd Województwa Śląskiego na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki wydatkowane są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ustawa pozwala również wykorzystać gromadzone środki na zakup sprzętu komputerowego, pomiarowego i oprogramowania wykorzystanego w sprawach związanych z ochroną gruntów rolnych.

Więcej:
https://www.slaskie.pl/content/powstana-kolejne-drogi-dojazdowe-do-gruntow-rolnych

Wstecz