Czwartek, 25 kwiecień 2024, imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2024-03-22

W dniu 27 marca 2024 roku o godz. 12:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LIX, LX, LXI Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mstów w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kobyłczyce w Gminie Mstów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIII/232/2005 Rady Gminy Mstów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Jaskrów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Jaskrów nazwy „Lazurowa”.
15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie Sesji Rady Gminy. 

Wstecz