Czwartek, 25 kwiecień 2024, imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla
A- A+

Modernizacja drogi ul.Główna do ul.Dolnej w Zawadzie / 2024-03-18

Modernizacja drogi na odcinku ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie - wraz z dobudową części chodnika- została zakończona.

>> przed wykonaniem inwestycji jezdnia bitumiczna w ul. Głównej była mocno zniszczona, brak było też wydzielonego ciągu komunikacji dla pieszych oraz poboczy.
>> zmodernizowany odcinek w Zawadzie rozpoczyna się od skrzyżowania w rejonie posesji ul. Główna 65, a kończy skrzyżowaniem z ul. Dolną.
>> z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych wykonano pobocze utwardzone kostką betonową (szer. 1m, na części odcinka) oraz chodnik z kostki, ułożony na podbudowie z kruszywa.
dolna_0  dolna_1

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi wraz z dobudową części chodnika ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie”  (długość odcinka: 556,53 m)
Zakres wykonanych prac:
a) roboty pomiarowe, wytyczenie przebiegu krawężników wg istniejącej jezdni;
b) frezowanie istniejącej nawierzchni;
c) roboty ziemne;
d) wykonanie obramowań krawężnikami i obrzeżami betonowymi;
e) wykonanie podbudowy;
f) ułożenie nawierzchni chodników, zjazdów i utwardzonych poboczy;
g) zabudowa koryt odwadniających;
h) wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) i poboczy z kruszywa.

Wstecz