Oficjalna strona Gminy Mstów
Środa, 24 lipiec 2024, imieniny: Kingi, Krystyny
A- A+

Statystyka wyjazdów jednostek OSP / 2024-02-19

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przedstawiła zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu naszej gminy w 2023 roku.

>> W Gminie Mstów działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w następujących miejscowościach: Mstów, Jaskrów, Kuchary, Krasice, Kobyłczyce, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Mokrzesz, Siedlec i Zawada.
>> Dwie z nich (OSP Mstów i OSP Jaskrów) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest uważany przez samych strażaków za elitarny system, ponieważ należą do niego nieliczne jednostki, a ich zakres działania jest większy, aniżeli jednostek spoza systemu KSRG.
>> Działalność jednostek OSP jest finansowana z budżetu Gminy Mstów (zakup niezbędnego sprzętu, remonty remiz, wypłata ekwiwalentu itp.) oraz różnego rodzaju dotacji, funduszy zewnętrznych czy środków własnych.
>> Jak ważna jest obecność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mogliśmy się przekonać całkiem niedawno, kiedy to po intensywnych deszczach poziom Warty przekroczył stan alarmowy, a występująca z koryta rzeki woda stanowiła zagrożenie dla budynków gospodarczych w Mstowie. Wówczas nieodzowną pomoc nieśli strażacy ochotnicy, którzy m.in. zabezpieczali posesje workami z piaskiem i folią, aby woda nie dostała się do środka.

Podsumowując działalność jednostek OSP za rok 2023 chcielibyśmy przybliżyć liczbę wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń, do których są alarmowani strażacy ochotnicy. Największą liczbę wyjazdów w roku 2023 stanowiły „miejscowe zagrożenia”, na które składały się: wypadki i zdarzenia drogowe, gniazda owadów błonkoskrzydłych oraz inne działania, które mają charakter zagrożenia miejscowego.
Kolejna kategoria alarmów, do których wyjeżdżali strażacy, to pożary – największą ich liczbę stanowiły wyjazdy do pożarów nieużytków rolnych.

statystyki

Liczba wyjazdów jednostek OSP z Gminy Mstów w roku 2023 przedstawia się następująco:
OSP Mstów – 154 wyjazdy (16 pożarów, 105 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe i 31 wyjazdów gospodarczych)
OSP Jaskrów – 55 wyjazdów (4 pożary, 43 miejscowe zagrożenia, 1 alarm fałszywy i 7 wyjazdów gospodarczych)
OSP Kuchary – 37 wyjazdów (2 pożary, 18 miejscowych zagrożeń i 17 wyjazdów gospodarczych)
OSP Krasice – 8 wyjazdów (3 pożary, 3 miejscowe zagrożenia i 2 wyjazdy gospodarcze)
OSP Kobyłczyce – 21 wyjazdów (0 pożarów, 4 miejscowe zagrożenia i 17 wyjazdów gospodarczych)
OSP Małusy Małe – 28 wyjazdów (2 pożary, 19 miejscowych zagrożeń i 7 wyjazdów gospodarczych)
OSP Małusy Wielkie – 11 wyjazdów (1 pożar, 6 miejscowych zagrożeń i 4 wyjazdy gospodarcze)
OSP Mokrzesz – 33 wyjazdy (5 pożarów, 18 miejscowych zagrożeń i 10 wyjazdów gospodarczych)
OSP Siedlec – 21 wyjazdów (2 pożary, 12 miejscowych zagrożeń i 7 wyjazdów gospodarczych)
OSP Zawada – 20 wyjazdów (2 pożary, 12 miejscowych zagrożeń i 6 wyjazdów gospodarczych)

Dziękujemy wszystkim strażakom ochotnikom za ich zaangażowanie w lokalnym środowisku i niesienie pomocy, o każdej porze dnia czy nocy.  

Wstecz