Niedziela, 25 luty 2024, imieniny: Wiktora, Cezarego
A- A+

Przebudowa drogi 1024S odc. Rzerzęczyce-Skrzydlów-Krasice / 2024-02-08

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rzerzęczyce-Skrzydlów-Krasice została oficjalnie zakończona. Była to wspólna inwestycja Powiatu Częstochowskiego oraz gmin: Mstów i Kłomnice.

>> Inwestycja była dofinansowana (w kwocie 12.730.000,00 zł) w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
>> Przebudowana droga ma bezpośrednie połączenie z drogą krajową DK-91 w gm. Kłomnice oraz z drogą wojewódzką DW786 w Mokrzeszy (gm. Mstów). Przed realizacją prac droga posiadała nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami, spękaniami oraz przełomami.

0a_Krasice-przed  Krasice_6

>> Podczas procedury odbiorowej obecni byli m.in.: Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, Członek Zarządu Powiatu Adam Morzyk, Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Roman Pakuła, Zastępca Dyrektora Mariusz Dobrakowski, Radna Gminy Mstów Monika Pardela (na co dzień mieszkanka Krasic), radni powiatowi, przedstawiciele wykonawcy, inspektorzy.
>> Realizacja zadania poprawi stan bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, dostępność komunikacyjną regionu oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Częstochowskiego.

Krasice_9  krasice_18

Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice, gmina Kłomnice i Mstów”

W ramach wykonanych prac (m.in.):
- przebudowano jezdnię (warstwy podbudowy, stabilizacja podłoża, warstwa ścieralna i wiążąca nawierzchni) wraz z odwodnieniem na odcinku Rzęrzęczyce – Skrzydlów –Krasice, na długości 7,80 km (na terenie Gminy Mstów 3,30 km, na terenie Gminy Kłomnice 4,50 km) 
- wybudowano nowy chodnik o długości 2,44 km (m.in. w miejscowości Krasice),
- odtworzono rowy na długości 8,326 km,
- wybudowano 1 zatokę autobusową, barieroporęcze o długości 595 m,
- wybudowano nowe studzienki ściekowe (24 szt.), studnie rewizyjne chłonne (15 szt.),
- wyregulowano 129 szt. studzienek, zaworów wodociągowych i gazowych,

Zakres inwestycji obejmował także wprowadzenie nowej czytelnej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość zadania (po przetargu): 17.698.255,44 zł
Udział własny Powiatu: 2.968.255,44 zł. (16,77%)
Dofinansowanie z RzF Polski Ład: 12.730.000,00 zł. (71,93%)
Dofinansowanie z Gminy Mstów: 1.000.000,00 zł. (5,65 %)
Dofinansowanie z Gminy Kłomnice: 1.000.000,00 zł.   (5,65 %)

Wykonawca: P.H.U. LARIX Sp. z o.o. , Lubliniec

Więcej: https://www.mstow.pl/art/4713,przebudowa-drogi-1024s-odc-rzerzeczyce-skrzydlow-krasice
https://www.mstow.pl/art/4592,przebudowa-drogi-1024s-odc-rzerzeczyce-skrzydlow-krasice

Wstecz