Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Konkurs Recytatorski „Chrońmy Ziemię” w Brzyszowie / 2023-11-10

XXIII Regionalny Konkurs Recytatorski „Chrońmy Ziemię” odbył się 7 listopada w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie.

>> Konkurs - pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli - skierowany był do uczniów klas I, II i III szkół podstawowych. Cele konkursu: kształcenie poczucia poszanowania środowiska naturalnego, ukazywanie dróg ochrony Ziemi, krzewienie zamiłowania do literatury związanej z ochroną przyrody.

>> Na zaproszenie organizatorów zgłosiło się łącznie 43 uczestników ze szkół z powiatu częstochowskiego, jak również z samej Częstochowy, m.in.: Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa w Mstowie, Szkoła Podstawowa w Brzyszowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaskrowie, Szkoła Podstawowa w Mstowie Filia w Kucharach, Szkoła Podstawowa w Turowie, Szkoła Podstawowa w Kusiętach, Szkoła Podstawowa w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przyrowie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudnikach, Szkoła Podstawowa w Zrębicach, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Małusach Wielkich.

brzyszow_konk_1

>> Uczniowie, na wysokim poziomie i w pięknych strojach, zaprezentowali wiersze o tematyce przyrodniczo – ekologicznej. Przy ocenie prezentacji jury szczególną uwagę zwracało na: zgodność tekstu z tematyką konkursu, dykcję, atrakcyjność i oryginalność prezentacji, ogólny wyraz artystyczny.
>>Jury miało ogromny dylemat przy ocenie. Każda prezentacja była przygotowana na wysokim poziomie, dopracowana i ciekawie zaprezentowana.
>>Uczniowie zostali nagrodzeni w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II i III. Zostały przyznane w każdej kategorii wiekowej po trzy I miejsca, trzy II miejsca i trzy III miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy mali recytatorzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny.

Jury konkursu w składzie:
Wojciech Synowiec – Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Maria Jasińska - Członek Zarządu LOP w Częstochowie,
Jerzy Suchy  - Wiceprezes Zarządu LOP w Częstochowie,
Bożena Cieślik - Fundacja CEMEX Polska,
Ireneusz Celoch – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Brzyszowie,
Aneta Pałczyńska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Mstowie i Brzyszowie
Małgorzata Supernak- emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Brzyszowie i członek  Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.

Wręczenie nagród odbyło się w obecności Małgorzaty Grabowskiej, Zastępcy Wójta Gminy Mstów.
Przyznano następujące miejsca:
brzyszow_konk_5

Kategoria pierwsza - klasy I
Miejsce I
Aleksandra Szwarc – Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie
Amelia Strączyńska – Szkoła Podstawowa w Turowie
Radosław Szczepaniak- Szkoła Podstawowa w Olsztynie

Miejsce II
Aleksander Ceglarz- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie
Kinga Stępień – Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Krzysztof Mucha – Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie

Miejsce III
Maja Żebrowska – Szkoła Podstawowa w Mstowie
Antoni Ścigała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie
Oliwia Martałek-  Szkoła Podstawowa w Zrębicach

Wyróżnienia:
Pola Nowak -Szkoła Podstawowa w Kusiętach
Kaja Liberda – Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Piotr Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Mstowie
Ignacy Styrczewski - Szkoła Podstawowa nr 33


Kategoria druga - klasy II
Miejsce I
Barbara Kozłowska -Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie
Wiktoria Pindor - Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie
Nadia Jeleń-  Szkoła Podstawowa w Zrębicach

Miejsce II
Marcin Wierzganowski – Szkoła Podstawowa w Turowie
Emilia Ciepielska- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Przyrowie
Julia Kumor- Szkoła Podstawowa w Olsztynie

Miejsce III
Emilia Wójcikiewicz – Szkoła Podstawowa w Mstowie
Cyntia Trusiuk- Szkoła Podstawowa w Mstowie
Amelia Gala- Zespól Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach

Wyróżnienia:
Leon Cierpiałowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie
Adam Walaszczyk- Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
Filip Łapucha – Filia Kuchary
Łucja Dyńska – Szkoła Podstawowa w Kusiętach
Maria Czyż- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich
Zuzanna Boral – Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Leon Matysiak- Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Anna Józefowska -Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Hubert Burchacki - Szkoła Podstawowa w Brzyszowie

Kategoria trzecia - klasy III
Miejsce I
Hanna Sowińska – Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Zofia Piasecka- Szkoła Podstawowa w Mstowie
Nadia Świtoń- Szkoła Podstawowa w Brzyszowie

Miejsce II
Lena Szlosek – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaskrowie
Wojciech Gajda- Szkoła Podstawowa w Olsztynie
Albert Środziński-  Filia Kuchary

Miejsce III
Wojciech Sikor- Szkoła Podstawowa w Turowie
Franciszek Górecki – Szkoła Podstawowa w Zrębicach
Julia Michalak – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zawadzie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Tegoroczny konkurs zorganizowały nauczycielki Szkoły Podstawowej w Brzyszowie: Aldona Tomzik, Jolanta Szejn, Elżbieta Szczerba – opiekunki Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w SP w Brzyszowie.
Więcej: http://szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=1157

Wstecz