Sobota, 15 czerwiec 2024, imieniny: Wita, Jolanty
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2023-09-20

W dniu 25 września 2023 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LIV, LV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Jaźwiny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Kłobukowice nazwy „Edwarda Reszke”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Kłobukowice nazwy „Akacjowa”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Kłobukowice nazwy „Brzozowa”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Kłobukowice nazwy „Główna”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Kłobukowice nazwy „Krótka”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/436/2023 Rady Gminy Mstów z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Wstecz