Środa, 29 maj 2024, imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
A- A+

Przebudowa i remont ul.Hektarowej w Jaskrowie / 2023-09-18

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na przebudowę i remont drogi gminnej w ulicy Hektarowej w Jaskrowie.

>> To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców Jaskrowa. Droga funkcjonuje już wiele lat, ale jej stan jest daleki od idealnego – istniejąca nawierzchnia mieszana (kruszywo, grunt, kamień) posiada liczne wyboje i nierówności.
>> Prace będą wykonane jeszcze w tym roku. Łączna długość odcinka: 1387,7 mb.
hektarowa1  hektarowa2
1. „Remont drogi gminnej w ulicy Hektarowej w Jaskrowie” (952,2 mb)
Zakres prac obejmuje wykonanie:
- robót pomiarowych;
- robót  ziemnych;
- przepustu i zabezpieczenia sieci;
- warstw podbudowy;
- nawierzchni bitumicznej.
Szerokość drogi wynosi 3,50 m, z normatywnym poszerzeniem (mijanką) do 6,00 m. W ramach remontu przewidziano bitumiczną jezdnię drogi, ułożoną w dwóch warstwach, na podbudowie z kruszywa. Na całym odcinku planuje się ułożenie poboczy o szerokości 0,50 m.

2. "Przebudowa drogi gminnej w ulicy Hektarowej w Jaskrowie” (435,5 mb)
Zakres prac to wykonanie m.in.: zjazdu o szerokości 3,50 m; robót pomiarowych; robót  ziemnych; przepustu i zabezpieczenia sieci; podbudowy i nawierzchni bitumicznej.

Wstecz