Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2023-08-05

W dniu 7 sierpnia 2023 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/316/2022 Rady Gminy Mstów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
10. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.  
Wstecz