Sobota, 15 czerwiec 2024, imieniny: Wita, Jolanty
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2023-06-02

W dniu 7 czerwca 2023 roku o godz. 11:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIX, L, LI, LII, LIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Mstów za 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mstów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mstów.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Wstecz