Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Budowa drogi w Brzyszowie z dofinansowaniem / 2023-05-21

Inwestycja pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszowie, ul Spacerowa” uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego.

>> Symboliczne czeki zostały przekazane samorządowcom w Starostwie Powiatowym w Częstochowie przez Grzegorza Boskiego (członek Zarządu Województwa Śląskiego), a także Stanisława Gmitruka (wiceprzewodniczący Sejmiku) oraz Martę Salwierak (radna Sejmiku).
>> w imieniu Gminy Mstów czek na 360 tysięcy złotych odebrał Wójt Tomasz Gęsiarz.

fogr4

Nazwa zadania: „Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszowie, ul Spacerowa” (długość: 900mb)
Planowany zakres prac:
- roboty ziemne, wykonanie koryta drogi,
- podbudowy z kruszywa kamiennego o łącznej grubości 20cm i nawierzchnia asfaltobetonowa (gr. 5cm),
- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym,
- zagospodarowanie przyległego terenu.
Termin realizacji: II półrocze 2023r.

Więcej: https://www.slaskie.pl/content/grunt-to-zrownowazony-rozwoj

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki pozyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji są gromadzone przez Zarząd Województwa na wyodrębnionym rachunku bankowym. Wydatkowane są na cele określone w ustawie m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego na realizację celów związanych z ochroną gruntów rolnych.

Wstecz