Środa, 29 maj 2024, imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
A- A+

III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenny Bukiet” / 2023-05-18

12 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie odbył się III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenny Bukiet” - pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli i Partnerstwem Regionalnego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

>> Konkurs, adresowany do uczniów klas I, II i III szkół podstawowych, został zorganizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzyszowie: Aldonę Tomzik, Elżbietę Szczerba, Agnieszkę Gajdę oraz Anitę Świtoń.
>> Cele konkursu: rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci, prezentacja ich zdolności manualnych, wzbudzenie zainteresowania przyrodą i jej darami, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się technika malarską.
>> Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu techniką malarską prac prezentujących wiosenny bukiet, który został wcześniej przygotowany (z żywych kwiatów) przez organizatorów.
>> W konkursie wzięło udział 40 uczestników z kilku szkół z Częstochowy i powiatu częstochowskiego tj: Szkoła Podstawowa w Mstowie, Szkoła Podstawowa w Brzyszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie, Szkoła Podstawowa w Mstowie Filia w Kucharach, Szkoła Podstawowa w Krasicach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudnikach, Szkoła Podstawowa w Zrębicach, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Małusach Wielkich, Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie.

wiosenny-bukiet_1  wiosenny-bukiet_2
Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasługują na wielkie uznanie i pochwałę. Poziom konkursu był wysoki.

Jury w składzie:
- Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów,
- Ewa Osuchowska - Inspektor ds. Oświaty Gminy Mstów,
- Jadwiga Mielczarek – Konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie,
- Aleksandra Krawczyk - Konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie,
- Maria Jasińska - Wiceprezes Zarządu LOP w Częstochowie,
- Jerzy Suchy  - Wiceprezes Zarządu LOP w Częstochowie,
- Edyta Teperska - Kierownik ds. Ciągłego Doskonalenia „Cemex Polska”,
- Ireneusz Celoch – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie,

przyznawało nagrody w trzech kategoriach wiekowych: klasa I, klasa II, klasa III. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni miejscami i wyróżnieniami. Podczas oceny zwracano szczególną uwagę na staranność, oryginalność, a także kompozycje, zagospodarowanie kartki i ogólną estetykę.

Przedstawiciele LOP w Częstochowie postanowili przyznać również nagrody specjalne, dla jednego uczestnika z każdej kategorii wiekowej. Nagrodzeni uczestnicy:
1. klasa I  - Barbara Kozłowska Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie
2. klasa II  - Nadia Świtoń Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie
3. klasa III - Dagmara Rełkowska Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie

wiosenny-bukiet_10  wiosenny-bukiet_9

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Kategoria klas 1
I miejsce
Barbara Kozłowska-  Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie
Wiktoria Pindor- Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie
Wojciech Pydzik – Szkoła Podstawowa w Mstowie Filia Kuchary

II miejsce
Maria Czyż - Zespół Szkolno Przedszkolny w Małusach Wielkich
Zuzanna Ratoń - Zespół Szkolno Przedszkolny w Rudnikach
Nadia Jeleń -  Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach

III miejsce
Jan Całus - Zespół Szkolno Przedszkolny w Małusach Wielkich
Zuzanna Boral - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie
Hubert Burchacki - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

Wyróżnienia
Zuzanna Kubik - Szkoła Podstawowa w Mstowie
Wiktoria Kubica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie
Leon Matysiak - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

Kategoria klas II
I miejsce
Alicja Borkowska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Rudnikach
Nadia Świtoń - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie
Hanna Sowińska - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

II miejsce
Julia Cierpiałowska - Szkoła Podstawowa w Mstowie
Sella Śpiewak - Zespół Szkolno Przedszkolny w Małusach Wielkich
Mikołaj Nowak - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

III miejsce
Maciej Weżgowiec - Szkoła Podstawowa w Mstowie Filia Kuchary
Weronika Pilarska - Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach
Lena Prokopska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Jaskrowie

Wyróżnienia
Julia Michalak - Zespół Szkolno Przedszkolny w Zawadzie
Natalia Szczerbiak - Szkoła Podstawowa w Krasicach
Zuzanna Małolepsza - Szkoła Podstawowa w Mstowie

Kategoria klas III
I miejsce
Kornelia Wierzchowska - Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie
Dagmara Rełkowska - Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie
Zuzanna Jaksender - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

II miejsce
Lena Ślęzak - Szkoła Podstawowa w Mstowie
Oliwia Markiewicz - Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach
Emilia Burchacka - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

III miejsce
Wiktoria Knysak - Szkoła Podstawowa w Krasicach
Nela Knapczyk - Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie
Zuzanna Kazimierczak - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

Wyróżnienia
Nina Niewiarowska - Szkoła Podstawowa w Mstowie
Milena Fresel - Zespół Szkolno Przedszkolny w Jaskrowie
Maja Mermer - Zespół Szkolno Przedszkolny w Zawadzie
Oliwier Kasprzyk - Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie
Alicja Bednarek - Szkoła Podstawowa w Mstowie Filia w Kucharach
Julia Urbańczyk - Szkoła Podstawowa w Mstowie Filia Kuchary
Pola Kapica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach


Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie uczniów,  rodzicom klas I-III SP w Brzyszowie za upieczenie pysznych ciast, uczniom klas I- III za występy artystyczne oraz uczennicą z klasy V za śpiew i taniec.
Szczególne podziękowania kierujemy do Starosty Powiatu Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli, Cementowni „Cemex Polska” w Rudnikach oraz Gminy Mstów - za wsparcie finansowe konkursu. Dzięki nim wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i słodki poczęstunek.

Za wspieranie inicjatyw na rzecz szkoły i coroczną współpracę pragniemy również podziękować:
* Wójtowi Gminy Mstów Tomaszowi Gęsiarzowi
* Inspektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego Renacie Terlickiej
* Koordynator Działań Proekologicznych Cementowni Rudniki „Cemex Polska” Bożenie Cieślik oraz  LOP w Częstochowie.

Informacja: Aldona Tomzik, SP Brzyszów

Wstecz