Niedziela, 29 styczeń 2023, imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2022-11-23

W dniu 25 listopada 2022 roku o godz. 13:00 , w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Mstów , z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2 .Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Mstów w 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Gminnej w Mstowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie Sesji Rady Gminy. 

Wstecz