Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

Gminny Punkt Konsultacyjny / 2022-08-04

Przypominamy, iż mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w Urzędzie Gminy Mstów przy ul. Gminnej 14.
W Punkcie jest świadczona pomoc psychologiczna oraz udzielane wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu / substancji psychoaktywnych, a także ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
istockphoto-576720956-612x612
Do zadań Punktu należy w szczególności:
1) motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;
3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy.

>> W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym psycholog przyjmuje w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 8.30 do 11.30. W sierpniu wyjątkowo punkt będzie czynny w pierwszy i czwarty piątek miesiąca.
>> Na wizytę można umówić się telefonicznie bezpośrednio u psychologa pod nr telefonu 507 256 596 lub poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie pod nr telefonu 34 328 4005 w. 46 lub 47.
>> W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość umówienia się na konsultacje telefoniczne pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.

Harmonogram terminów dyżurów w roku 2022:

Miesiąc:

Dzień miesiąca:

Godziny otwarcia:

Sierpień

5; 26

8.30 - 11.30

Wrzesień

2; 16

Październik

7; 21

Listopad

4; 18

Grudzień

2; 16

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub innych członków rodziny.

Wstecz