Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2021-11-23

W dniu 26 listopada 2021 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mstów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mstów na lata 2022-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Mstów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Mstów.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Wstecz