Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

Podatki i opłaty lokalne / 2021-11-10

Stawki podatkowe to zawsze trudny i emocjonujący temat, podejmowany co roku przez samorządy lokalne.

Radni podczas spotkań na Komisjach oraz na ostatniej Sesji Rady Gminy (29.X) podjęli następujące decyzje:
- obniżona została średnia cena żyta, przyjęta do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Mstów w 2022r., ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (z kwoty  61,48 zł za 1 dt. do kwoty 55,00 zł za 1 dt.) ;
- bez zmian pozostały stawki podatkowe od środków transportowych ;
- o inflację zmieniły się stawki podatku od nieruchomości ;

Dodatkowo ważnym argumentem jest fakt, iż jako Gmina Mstów mamy jedne ze zdecydowanie najniższych stawek opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków w regionie (gmina ma własny Zakład Gospodarki Komunalnej, który samodzielnie prowadzi gospodarkę wodno-ściekową).

podatki
Biorąc wszystkie powyższe argumenty pod uwagę, należy stwierdzić, że stawki podatkowe są dobrze zbilansowane, a zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. A obserwując to, co się dzieje na rynku ogólnopolskim i światowym (szalejące ceny paliwa, energii elektrycznej czy materiałów budowlanych) nasze lokalne podatki pozostają praktycznie bez zmian, na stosunkowo niskim poziomie.

Wstecz