Sobota, 23 październik 2021, imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
A- A+

Dofinansowanie dla ZSP Zawada / 2021-09-16

Blisko pół miliona złotych dofinansowania unijnego otrzymała Gmina Mstów na kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie.

zawada5
Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii” znalazło się na liście rankingowej konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach – w ramach RIT Subregionu Północnego.

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Wartość zadania: 895.508,35 zł
Dofinansowanie: 489.932,57 zł

Zakres robót (m.in.):
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów,
- remont pokrycia części stropodachu, kominów,
- wymiana części stolarki okiennej,
- remont schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni,
- balustrady zewnętrzne, kraty okienne,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- remont instalacji odgromowej,
- montaż rynien i rur spustowych, drenażu opaskowego,
- montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Zadanie jest w trakcie realizacji -  będzie zakończone w II półroczu 2021r.
zawada7

Jest to kolejna w ostatnich latach inwestycja, związana zarówno z dbałością o ekologię, jak i o stan placówek oświatowych w Gminie Mstów. Warto przypomnieć choćby podobne, już zrealizowane zadania termomodernizacyjne w szkołach w: Mokrzeszy (2017 r.), Małusach Wielkich (2019 r.) i Mstowie (2019 r.). A to nie koniec, bo jeszcze w tym roku realizowana jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasicach (prace już się rozpoczęły).

Więcej: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/532

Wstecz