Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Nowe ulice w Srocku / 2021-05-17

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Mstów w dniu 14 maja zostały podjęte uchwały o nadaniu nazw ulic w miejscowości Srocko. Propozycje nazw ulic zostały uzgodnione i skonsultowane z mieszkańcami Srocka m.in. na zebraniu sołeckim.
 

- To historyczna chwila dla miejscowości i duże ułatwienie dla pracy m.in. kurierów czy listonoszy. Srocko intensywnie się rozwija, powstają nowe zabudowania i zwykła numeracja (bez ulic) była już niewystarczająca – podsumowuje Radny Gminy Mstów Robert Misztal, na co dzień mieszkaniec Srocka, jeden z pomysłodawców (obok Sołtysa Wojciecha Piaszczyka) wprowadzenia nazw ulic.

 

Nowe ulice w Srocku przy gminnych drogach wewnętrznych to:

- ulica „Polna” (stanowiąca drogę wewnętrzną położoną w granicach działki nr 230/1 w obrębie 0022 Srocko)           

- ulica „Skałkowa” (stanowiąca drogę wewnętrzną położoną w granicach działki nr 278/2 w obrębie 0022 Srocko)

- ulica „Spacerowa” (stanowiąca drogę wewnętrzną położoną w granicach działki nr 316/13 w obrębie 0022 Srocko           

- ulica „Wrzosowa” (stanowiąca drogę wewnętrzną położoną w granicach działki nr 416 w obrębie 0022 Srocko)           


Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy przy drodze powiatowej będzie podjęta niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Zarządu Dróg.

DSC_0095

Nadanie nazwy ulicy - procedura

- Proces dotyczący nadania nazw ulic rozpoczyna się od zebrania ciekawych pomysłów co do nazw poszczególnych ulic.

- Nazwy powinny odnosić się do konkretnej cechy jaką wyróżnia się ulica. Może to być np. tradycyjna nazwa geograficzna, nazwa kierunkowa (określająca kierunek, miejscowość gdzie prowadzi ulica), historyczna (odnosząca się do wydarzeń, postaci, miejsc, związanych z danym miejscem) lub upamiętniająca zasłużoną osobę.

- Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana oraz akceptacji sołtysa danej miejscowości lub radnego (przy drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy wniosek o nadanie nazwy ulicy składa sołtys lub radny).

- Przy drogach o wyższej kategorii (np. powiatowej) wniosek dodatkowo musi uzyskać pozytywną opinię zarządu dróg powiatowych.

- Przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w danej miejscowości, jest zatwierdzany przez radnych.

- Po wejściu w życie uchwały do właścicieli nieruchomości wysyłane są zawiadomienia informujące o nadaniu nazwy ulicy oraz o numerach nadanym poszczególnym budynkom.

- Osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy doręczane są zaświadczenia o zmianie adresu zameldowania (z dotychczasowego na nowy), zawierające nazwę ulicy i numer domu. Na podstawie tego zaświadczenia można będzie udokumentować aktualny adres zameldowania, a także dokonać aktualizacji danych adresowych w różnych instytucjach oraz zmienić niektóre dokumenty.

- Po zmianie numerów powinna nastąpić wymiana tabliczek z numerami porządkowymi na domach. Za wymianę tych tabliczek odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Gmina ponosi koszty produkcji i montażu tabliczek z nazwami ulic. Niezwłocznie po wejściu w życie uchwały Wójt podejmuje działania celem oznakowania ulicy poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami.

- Dodatkowo przesyła informację do Starostwa Powiatowego w Częstochowie o wprowadzenie zmiany do rejestru ewidencji gruntów i budynków w zakresie nadanej nazwy ulicy.

Wstecz