Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2021-05-12

W dniu 14 maja 2021 roku o godz. 10:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mstów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Jaźwiny w gminie Mstów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Małusy Małe w gminie Mstów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Częstochowskiej w miejscowości Zawada w gminie Mstów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Krasice nazwy „Skałka Krasicka”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Polna”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Skałkowa”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Spacerowa”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Wrzosowa”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2021 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Mstów.

21. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

22. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.
Wstecz