Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Projekt na przebudowę ul.Krótkiej w Latosówce / 2021-05-10

Dzięki porozumieniu z Gminą Rędziny jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ul. Krótkiej w Latosówce.
Temat ten pojawia się już od kilku lat, szczególnie na zebraniach sołeckich w Latosówce. Sytuacja jest nietypowa, gdyż geodezyjnie ulica Krótka leży w całości po stronie Gminy Rędziny, natomiast mieszkają przy niej mieszkańcy naszej gminy.

latosowka1

Chcąc rozwiązać nurtujący mieszkańców problem, Rada Gminy Mstów podjęła w lutym br. stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) dla Gminy Rędziny. Na jej podstawie Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski i Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz mogli podpisać Umowę o współfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej dla ww. drogi.

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Rędziny, która dokona wyboru wykonawcy dokumentacji i zawrze z nim umowę. Potencjalnie inwestycja przebudowy ul. Krótkiej w Latosówce może być wtedy zrealizowana w kolejnych latach, pod warunkiem pozyskania przez Gminę Rędziny dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Wstecz