Środa, 17 sierpień 2022, imieniny: Zanny, Mirona, Jacka
A- A+

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / 2021-04-15

Na podstawie szczegółowej analizy systemu gospodarki odpadów komunalnych na terenie Gminy Mstów, podczas ostatniej Sesji  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została dostosowana do rozstrzygniętego wcześniej przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów.

Jak informowaliśmy wcześniej (http://www.mstow.pl/art/4158,analiza-systemu-gospodarki-odpadami-w-gminie-mstow), w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów” odbiorcą odpadów z terenu Gminy Mstów została firma „PAVER” Sp. z o.o. (Kuzki 65, Włoszczowa). Cena oferty brutto (okres 12 miesięcy): 2.487.000,00 zł brutto. To kwota znacznie wyższa niż w ostatnich latach, stąd pojawiła się konieczność korekty stawki.


Wartości najkorzystniejszej oferty brutto w przetargu na odbiór odpadów (Gmina Mstów):

Rok 2016:  642.476,64 zł  

Rok 2017: 768.250,80 zł

Rok 2018: 973.119,00 zł

Rok 2019: 1.005.787,28 zł

Rok 2020: 1.618.310,18 zł  (779 zł za każdą tonę odebranych odpadów)

Rok 2021: 2.487.000,00 zł  (829 zł za każdą tonę odebranych odpadów)

smieci_logo

W związku z tym, że system gospodarki odpadami musi się bilansować (samorządy nie mogą na nim zarabiać, ani do niego dopłacać. innymi słowy: to, co wpłacają mieszkańcy, musi wystarczyć na wszystkie koszty gospodarki odpadami), po przeprowadzonej szczegółowej analizie systemu gospodarki odpadów komunalnych na terenie Gminy Mstów, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została skorygowana do 23 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (segregacja) i 46 zł (w przypadku braku segregacji, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny).

Wprowadzona została również ulga dla osób, które zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach – w kwocie 2 zł od każdego mieszkańca.
Gmina płaci za KAŻDĄ TONĘ odebranych odpadów – dlatego im więcej ich powstaje i jest odbierane od mieszkańców, tym więcej później KAŻDY Z NAS płaci za ich odbiór. Stąd pomysł na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów m.in. poprzez wprowadzenie powyższej ulgi.
 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych w sąsiednich gminach powiatu częstochowskiego:

Nazwa Gminy

Stawka [zł] od osoby

Data obowiązywania Umowy

Ulga BIO [zł] od osoby

Rędziny

29,00

X.2020

1,00

Olsztyn

29,00

XII.2020

3,00

Mykanów

25,00

VIII.2020

1,00

Janów

23,00

XI.2020

1,00

Konopiska

23,00

I.2021

1,50

Mstów

23,00

II.2021

2,00
 
 

Analiza systemu gospodarki odpadami w Gminie Mstów

Wywóz śmieci w Polsce drożeje z roku na rok, odpadów też przybywa w lawinowym tempie. A my jako mieszkańcy za to wszystko płacimy coraz więcej.

Jak sytuacja z odpadami wygląda w naszej gminie? Przeanalizowaliśmy system gospodarki odpadów komunalnych na terenie Gminy Mstów za okres ostatnich kilku lat. Jakie nasuwają się wnioski?

  1. Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej śmieci. Szczególnie ubiegły, 2020 rok, był pod tym względem wyjątkowy - odebrane zostało ponad 3000 ton odpadów (!)  od mieszkańców naszej gminy.

Ilość odpadów, odebranych od mieszkańców Gminy Mstów:

rok 2016 – 1730,24 Mg (ton)

rok 2017 – 1717,64 Mg

rok 2018 – 2077,42 Mg

rok 2019 – 2052, 74 Mg

rok 2020 – 3015,37 Mg

  1. Koszty systemu gospodarki odpadów komunalnych rosną  z roku na rok.

Analizując oferty firm „śmieciowych” z przetargów, ogłaszanych przez gminę w ostatnich latach, nasuwa się jeden wniosek: kwoty ofert znacząco rosną. Ilość firm startujących w przetargach jest co roku podobna (od trzech do czterech) i są to najczęściej firmy regionalne.


przyczyny-wzrostu-cen-smieci

- Jak podkreślają eksperci, niewspółmiernie do kosztów przetwarzania odpadów dokładają się producenci opakowań, wprowadzanych na rynek – którzy zamiast pokrywać koszty gospodarowania odpadami kupują wątpliwe dokumenty potwierdzające recykling. Wartość ma kwit, a nie odpad.

W efekcie prawie cały ciężar finansowej odpowiedzialności spoczywa dziś na barkach samorządów i mieszkańców. W praktyce to oni płacą dużo więcej, niż obywatele innych europejskich krajów (..).

 

Może to zmienić reforma Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

- Wprowadzający produkty w opakowaniach będą ponosić pełne koszty zbierania i zagospodarowania odpadów po swoich wyrobach. Przyczyni się to nie tylko do poprawy jakości środowiska, ale również przełoży się na oszczędności w gminach, które bezpośrednio odczują sami mieszkańcy – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 

 zasady-prawidlowego-postepowania-z-odpadami
 

Czy jako mieszkańcy mamy wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów? 

Oczywiście że TAK.

- stawkę ustala wprawdzie Rada Gminy – dostosowując wartość wszystkich KOSZTÓW gospodarki odpadami (kwota za wywóz wszystkich odpadów odebranych + koszty administracyjne) do wartości WPŁYWÓW od mieszkańców. BILANS MUSI WYJŚĆ NA ZERO.

Ale do kalkulacji ważna jest tzw. „szczelność systemu” – czyli żeby wszyscy mieszkańcy, którzy wytwarzają odpady, składali deklaracje i za odpady płacili – bo wtedy stawka rozkłada się na większą ilość osób. W przeciwnym razie INNI BĘDĄ płacić WIĘCEJ - i to ZA OSOBY, KTÓRE potencjalnie OSZUKUJĄ I NIE PŁACĄ.

- produkujmy MNIEJ ŚMIECI. Wtedy w skali gminy tych śmieci też będzie mniej i globalnie będziemy płacili mniej – co przełoży się na NIŻSZĄ STAWKĘ od mieszkańca.

Podsumowując:

Także zanim zaczniemy mieć pretensje do wszystkich dookoła, w tym do radnych (bo to najłatwiejsze) że znów podwyższyli stawkę za odbiór śmieci (co jest oczywistą nieprawdą i bzdurą !), zacznijmy najpierw OD SIEBIE – wytwarzając mniej śmieci, odpowiednio je zagospodarowując i bardziej dbając o środowisko. Bardzo wiele zależy od nas samych, nie miejmy pretensji do innych!

Brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych – takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie !

 

więcej:

http://www.mstow.pl/art/4158,analiza-systemu-gospodarki-odpadami-w-gminie-mstow

http://www.mstow.pl/art/4157,gospodarka-odpadami-w-polsce

http://www.mstow.pl/art/4142,zasady-segregowania-odpadow

http://www.mstow.pl/art/3788,dlaczego-rosna-ceny-za-odpady

https://forsal.pl/biznes/ekologia/artykuly/8094085,czy-jest-rozwiazanie-lepsze-niz-recykling.html

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57859,12-lutego-2021/72397,Dziennik-Gazeta-Prawna/747704,Jest-rozwiazanie-lepsze-niz-recykling.html

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/oplaty-za-smieci-20-powodow-dlaczego-jest-tak-drogo/n2qmnw1

Wstecz