Poniedziałek, 17 maj 2021, imieniny: Paschalisa, Slawomira, Weroniki
A- A+

Ocena stanu bezpieczeństwa za 2020 rok / 2021-04-08

Ocena stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach za 2020 rok.

unnamed


Komisariat Policji w Kłomnicach obejmuje swoim zasięgiem teren 5 gmin Powiatu Częstochowskiego. Łączny obsługiwany obszar wynosi 500 km2, jest zamieszkały przez blisko 50.000 mieszkańców. Na terenie działania Komisariatu w ciągu 2020 roku stwierdzono 437 przestępstw i jest to wzrost w porównaniu do roku 2019 (w którym zanotowano 433).

Na terenie Gminy Mstów w roku 2020 stwierdzono następujące przestępstwa:

 1. Zabójstwa – 0
 2. Bójki, pobicia - 0
 3. Rozboje – 0
 4. Włamania – 5
 5. Kradzieże – 9
 6. Kradzież pojazdu – 0
 7. Uszkodzenie mienia – 2
 8. Uszkodzenia ciała – 2

W ciągu 2020 roku na obszarze Gminy Mstów nałożono 166 mandatów karnych oraz skierowano 68 wniosków do Sądu Rodzinnego. Ponadto odnotowano 354 interwencje Policji (z czego: 159 to interwencje domowe, 160 interwencje publiczne i 55 to interwencje pozostałe).

W przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym sytuacja przedstawia się następująco:

 • Kolizje – 83
 • Wypadki – 4
 • Nietrzeźwych kierujących/ kierujących po spożyciu alkoholu – 17

Funkcjonariusze pionu prewencji tj. dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych oraz Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego i policjanci Referatu Kryminalnego uczestniczyli w różnego rodzaju działaniach prewencyjnych m.in.:

 • Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego
 • Kontrola drogowa – piesi
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bezpieczne ferie
 • Bezpieczne wakacje


Wszystkie opisane wyżej działania mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu ich zamieszkania. W Raporcie zwrócono również uwagę na dwa ważne problemy, występujące na obszarze działania Komisariatu: przemoc w rodzinie oraz nadużywanie alkoholu (co powoduje nieporozumienia rodzinne oraz jest czynnikiem doprowadzającym do nieszczęśliwych wypadków).

 

Podpisał: Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach nadkom. Przemysław Mazurkiewicz

Wstecz