Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2021-04-09

W dniu 12 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Mstów w 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2021 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Sadowej w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mstów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Mstów.
13. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie za 2020 rok.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Wstecz