Niedziela, 26 wrzesień 2021, imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
A- A+

Otwarty konkurs ofert / 2021-03-08

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2021 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i Uchwały Nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2021 roku.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Wstecz