Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Komunikat – ulga za kompostowanie bioodpadów / 2021-01-14

Komunikat – ulga za kompostowanie bioodpadów
 

Od 1 stycznia 2021 r. właściciele budynków jednorodzinnych mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

bio-odpady-www

Aby uzyskać ulgę należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w Urzędzie Gminy Mstów deklarację.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy kompostować w kompostownikach przydomowych, otwartych lub zamkniętych, zapewniających dostęp powietrza do kompostowanej masy. Można do tego celu użyć gotowych, zakupionych kompostowników lub kompostowników wykonanych własnoręcznie.


Przy wyborze miejsca na kompostownik należy zachować odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponieważ prowadzenie kompostowania nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
 

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 - odległość kompostowników powinny wynosić co najmniej 15 m od ujęć wodnych.

Zgodnie z § 36 ust. 3 - odległości kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 ( czyli pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – domy jednorodzinne lub wielorodzinne oraz do magazynów produktów spożywczych ) — 30 m,

2) od granicy działki sąsiedniej — 7,5 m,

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego — 10 m.

Ponadto kompostownik zakładamy przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione oraz nieco wzniesione, aby deszcz nie zalewał powstającego kompostu


Do kompostownika wrzucamy: liście, trawę, obierki warzyw i owoców, fragmenty tektury (np. z wytłoczek po jajkach), skorupki jaj, siano czy ściółkę zwierząt domowych np. chomików.

Nie należy wrzucać: mięsa, ryb, gotowanej żywności, popiołu węglowego, odchodów zwierząt itp.

Co miesiąc należy przemieszać zawartość kompostownika w celu dostarczenia powietrza oraz dotarcia mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu.


Kompostowanie odpadów niesie za sobą szereg korzyści, natomiast uzyskany kompost posiada wiele cennych właściwości:- pomaga w poprawie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów,- stanowi bogactwo różnorodnych składników odżywczych,- stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną,- zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne.


Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli !!!

Mieszkańcom, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów i korzystanie z obniżonej opłaty, a którzy uniemożliwiają kontrolę w formie oględzin osobie upoważnionej lub stwierdzony zostanie brak kompostownika upust wliczony w opłatę zostanie cofnięty (na minimum 6 miesięcy). Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi za kompostowanie nie mogą wystawiać bioodpadów w workach przed posesję oraz oddawać ich do PSZOK.

Wstecz