Niedziela, 20 czerwiec 2021, imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
A- A+

IV etap budowy chodnika w Kobyłczycach / 2020-12-29

Przez całą miejscowość Kobyłczyce, w ciągu drogi powiatowej nr 1040S, przebiega ponad 2-kilometrowy odcinek chodnika z kostki brukowej. Właśnie zakończył się ostatni, IV etap jego budowy.


herb-Mstowa  logo-powiat  rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

Zamawiającym był Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, przy współfinansowaniu Gminy Mstów. Stosowna umowa została podpisana pomiędzy Zarządem Powiatu Częstochowskiego, a Wójtem Gminy Mstów Tomaszem Gęsiarzem.

 

Przedmiot zamówienia: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap IV”  o długości 750 mb.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- szerokość na prostej: 2,0 m

- pochylenie poprzeczne: 2%

- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Przedmiotowy chodnik to obiekt liniowy o nawierzchni z kostki brukowej. W ramach inwestycji wykonano odwodnienie istniejącej drogi - za pomocą kanalizacji deszczowej. Ukształtowanie wysokościowe dostosowano do stanu istniejącej drogi powiatowej 1040S.
 

Wartość zadania: 698.803,12 zł

budżet Powiatu Częstochowskiego: 349.402,12 zł

dofinansowanie Gminy Mstów: 349.401,00 (w tym RFIL: 279.000,00 zł)

kobylczyce-chodnik_12

Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy Kobyłczyc przemieszczali się wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej 1040S zniszczonym poboczem, co było bardzo niebezpieczne. Teraz doczekali się chodnika z prawdziwego zdarzenia wzdłuż całej miejscowości.

 

Przypomnijmy, że I, II i III etap były realizowane w latach 2017-2019. Dotychczasowe IV etapy prac na łącznym odcinku 2,192 kilometra kosztowały aż 2.118.156,54 zł (!). Tak duża wartość zamówienia wynikała m.in. z konieczności wykonania (oprócz chodnika) odwodnienia – w postaci zabudowanej kanalizacji deszczowej, w związku ze specyficznym ukształtowaniem terenu w Kobyłczycach. To znacznie podwyższyło koszty inwestycji.

I etap: http://www.mstow.pl/art/2986,budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-1040s-w-kobylczycach-i-etap

II etap: http://www.mstow.pl/art/3287,ii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

III etap: http://www.mstow.pl/art/3674,iii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

 

Więcej: http://www.mstow.pl/art/4062,iv-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach

Wstecz