Czwartek, 24 czerwiec 2021, imieniny: Jana, Danuty
A- A+

"Szkoła twórczych umysłów" / 2020-12-27

Wniosek Szkoły Podstawowej w Mstowie pn. „Szkoła twórczych umysłów” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

logo_kolor_poziom

Wniosek pn. „Szkoła twórczych umysłów” - SP Mstów

sp-mstow

W ramach projektu przewiduje się realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z następujących przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. Projekt zakłada także przeprowadzenie zajęć wprowadzających najmłodszych uczniów w świat nauki, a dla najstarszych uczniów przewiduje zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nie zapomniano także o zajęciach z zakresu kształcenia specjalnego. Wniosek obejmuje doposażenie szkolnych pracowni w niezbędny sprzęt multimedialny oraz w pomoce dydaktyczne. W celu usystematyzowania zebranej wiedzy zakłada wyjazdy edukacyjne.

Wsparcie przewidziane jest dla grupy 209 uczniów z klas I-VIII w wieku 6-14 lat oraz 15 nauczycieli. Kwota dofinansowania to 449.631,00 zł.

Głównym celem projektu jest pomoc w wyrównywaniu szans rozwoju edukacyjnego dzieci szkolnych i podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez umożliwienie im dodatkowych szkoleń

 

wniosek

 

Drugi wniosek pn. „Bystrzaki z gminy Mstów” (dotyczy dwóch szkół: Szkoły Podstawowej w Brzyszowie oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie) uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, ale trafił na listę rezerwową ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs.

Wstecz