Czwartek, 24 czerwiec 2021, imieniny: Jana, Danuty
A- A+

Dofinansowanie WFOŚiGW do zakupu sprzętu dla OSP / 2020-12-27

Jednostki OSP z terenu Gminy Mstów podpisały umowy i przystąpiły do realizacji zadania, polegającego na zakupie  niezbędnego sprzętu - w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Jednostki składały wnioski do „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” o dofinansowanie do zakupów sprzętu i wyposażenia. Łączna wartość projektu to blisko 35.000 zł (z czego dofinansowanie WFOŚiGW: 25.000 zł), wkład własny zapewniła Gmina Mstów.

OSP-RP      WFOSiGW-dofinansowanie


Cel zadania oraz podstawowe przyczyny podjęcia jego realizacji:

Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

motopompa-niagara_osp-mokrzesz

W ramach dotacji motopompy pływające Niagara trafią do OSP: Małusy Małe, Zawada, Mokrzesz, Siedlec i Kobyłczyce.  4 szt. ubrania specjalnego zakupi OSP Małusy Wielkie. Dodatkowo z budżetu gminy zostaną zakupione: motopompa pływająca (dla OSP Kuchary) i pompa elektryczna (dla OSP Mstów). Wcześniej, w ramach dotacji z MSWiA, OSP Krasice zakupiła 2 szt. prądownic wodnych i opryskiwacz plecakowy.

Wstecz