Sobota, 23 październik 2021, imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
A- A+

Przebudowa drogi powiatowej 1060S na odcinku Rudniki - Wancerzów / 2020-10-28

Przebudowa drogi powiatowej 1060S na odcinku Wancerzów-Rudniki została zakończona. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i współfinansowane przez Powiat Częstochowski oraz gminy: Mstów i Rędziny.


To ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej, stanowiący ważne połączenie z Gminą Rędziny, przebiegający w kierunku dróg krajowych: DK-1 czy DK-91. Inwestycja była realizowana w latach 2019-2020, Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

logo-powiat   herb-Mstowa gm-redziny

* 09 września 2019r. Starosta Częstochowski odebrał symboliczne czeki na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Lokalnych) http://www.mstow.pl/art/3624,przebudowa-drogi-powiatowej-1060s-na-odcinku-rudniki-wancerzow  Jeszcze w 2019 roku została podpisana stosowna umowa o współfinansowaniu inwestycji przez Powiat Częstochowski, Gminę Mstów i Gminę Rędziny.
* w ramach przygotowania do inwestycji Gmina Mstów wymieniła wiosną 2020r. stary, wadliwy wodociąg na ul. Sadowej w Wancerzowie: http://www.mstow.pl/art/3906,wymiana-wodociagu-na-ul-sadowej-w-wancerzowie

rudniki-wancerzow3
 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi  powiatowej nr 1060 S na odcinku od DK 91 w m. Rudniki do DW 786 w m. Wancerzów, Gmina Rędziny i Mstów”

Wartość zadania (po przetargu): 7.992.565,28 zł (z tego wartość zadania na terenie gminy Mstów  2.351.970,00 zł). Dofinansowanie Gminy Mstów: 529.193,25 zł


W ramach przebudowy DP 1060S wykonano odcinkowo nową konstrukcję jezdni i chodników. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, m.in. na odcinku od km 8+080 do km 10+260 ciąg pieszy po stronie lewej.

Konstrukcja chodnika:

 • 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego
 • 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 25mm
 • 15 cm podbudowa z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
 • 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

Konstrukcja drogi w km: 7+450 do km 8+600 (DP1060)

 • 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S
 • 5 cm warstwa wiążąca z AC16W
 • średnio 6 cm frezowanie istniejących warstw bitumicznych
 • geokompozyt wzmacniający pod warstwy bitumiczne

Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi zrealizowano przy udziale (zaprojektowanych i istniejących) spadków poprzecznych i podłużnych. Wody deszczowe z korony drogi odprowadzane są:

 • do istniejących rowów przydrożnych,
 • do  istniejącej/zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (z wylotami do rowów),
 • do systemu drenażowego.
Wstecz