Niedziela, 26 wrzesień 2021, imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
A- A+

Tarcza antykryzysowa: wsparcie dla przedsiębiorców / 2020-04-02

Sejm przyjął specustawę, w której znalazł się pakiet rozwiązań dla firm odczuwających problemy związane z epidemią i idącym za tym ograniczeniem działalności. Tzw. „Tarcza antykryzysowa” to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronią pracowników przed utratą pracy.

parasolki

- Rozprzestrzenianie się wirusa powoduje, że wiele polskich firm odczuwa problemy, szczególnie od strony finansowej. To może doprowadzić do bankructw firm, a w efekcie również do zwolnień pracowników. Prezentujemy propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, w tym także przedsiębiorców społecznych, które mają na celu zabezpieczyć miejsca pracy i dochody pracowników – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Pomoc dla pracodawców i dla pracowników

Wśród proponowanych rozwiązań pomocowych pojawiło się m.in. wsparcie finansowe dla firm, które wykażą spadki obrotów w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy.

Proponowane przepisy przewidują także m.in. możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek ZUS i możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych poniesionych w wyniku epidemii. Oferowana jest także pomoc dla osób samozatrudnionych i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w postaci jednorazowych świadczeń gwarantowanych w maksymalnej wysokości do około 2 tys. zł.

 

Mikro i mali nie zostaną sami

Z kolei mali przedsiębiorcy, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie ze składek osiągnęli przychody nie wyższe niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto, mogą otrzymać wsparcie w postaci zwolnienia ze składek ZUS na okres trzech miesięcy. Oprócz tego przedsiębiorcy otrzymają propozycję zawieszenia umowy kredytu na rok, bez zobowiązania do wykonywania w tym czasie żadnych płatności. - Nie zapominamy również o mikroprzedsiębiorcach, którzy będą mogli otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł – podkreśla minister Maląg. Dodaje, że ta pożyczka będzie mogła zostać umorzona po spełnieniu określonych warunków.

 

Ubezpieczenie dla eksportu

Wsparcie dla średnich firm to przede wszystkim dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek ze środków Funduszu Pracy w przypadku spadku dochodów, a także zapewnienie nowych, lepszych warunków zaciągnięcia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w programie gwarancji de minimis. Firmy mogą również otrzymać większe środki Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

 

Wsparcie nie tylko finansowe

- Pomoc dla firm nie przekłada się tylko na wsparcie finansowe. To także szereg ułatwień formalnych, również dla pracowników. W tym kontekście warto wspomnieć m.in. o propozycji, która zakłada wydłużenie okresu zezwoleń na pracę cudzoziemców. Do tego dochodzi również kwestia zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy – w czasie zagrożenia epidemicznego pracownicy nie będą musieli ich odnawiać – mówi minister Marlena Maląg.

 

Również duże przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie państwa m.in. poprzez uelastycznienie przepisów rynku pracy i przesunięcie wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprócz tego przewidziano możliwość przesunięcia przez samorządy terminu opłat za użytkowanie wieczyste.

- Wszystkie te propozycje zawarte w ustawie o tzw. „tarczy antykryzysowej” to realne wsparcie dla firm, które muszą zmierzyć się z ogólnoświatowym kryzysem. Nie zostawimy nikogo w potrzebie, tak przedsiębiorców, jak i pracowników, których dobro i bezpieczeństwo jest dla nas szczególnie ważne – podkreśla minister Maląg.


 

Więcej informacji na: gov.pl/rodzina oraz gov.pl/koronariwus.

Wstecz