Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Bogusława Jura

Bogusława Jura – urodziła się 13 listopada 1953 roku. Szkołę Podstawową ukończyła w Mstowie. Do szkoły średniej i na studia uczęszczała już do Częstochowy, uzyskując tytuł inżyniera elektroenergetyki na Politechnice Częstochowskiej.
W latach 1974-1988 pracowała w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miasto-Projekt”  w Częstochowie, na stanowisku asystenta. Kolejne 3 lata pracy zawodowej związała z Przedsiębiorstwem Górnictwa i Modernizacji Przemysłu „BUDEX” – gdzie była Zastępcą Kierownika grupy robót energetycznych.

W latach 1992-1995 była Wójtem Gminy Mstów, wcześniej pełniąc funkcję Sekretarza Gminy. Włożyła wiele sił w budowę struktur demokratycznego samorządu. Zawsze pełna energii i pomysłów na rozwój i promocję gminy. Głęboko oddana sprawom lokalnej społeczności, otwarta na problemy ludzi, życzliwa i pomocna.
Zmarła 26 lutego 2002 roku w wieku 48 lat.

bj2_wojt-gminy-Mstow-w-latach-1992--95-Boguslawa-Jura
Bogusława Jura (Wójt Gminy Mstów w latach 1992-1995)

******************
Tak wspominają Panią Bogusławę Jurę osoby, które z nią współpracowały:

Wacław Panz (wieloletni Sekretarz Gminy Mstów)
„W Gminie Mstów w czasie, gdy Pani Bogusława Jura piastowała funkcję Sekretarza Gminy, a potem Wójta, realizowano wiele inwestycji. Wybudowano gazociąg w Jaskrowie, Wancerzowie, Siedlcu i części Mstowa. Nowe drogi asfaltowe wybudowano w Cegielni, Zawadzie, Kucharach, Jaskrowie i Jaźwinach. Dzięki staraniom Pani Bogusławy Jury zakończono budowę remizy OSP w Krasicach, dofinansowano budowane wówczas remizy w Małusach Wielkich i Małusach Małych, Kucharach oraz Siedlcu. Zakończono budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.
Wielkim wydarzeniem było wybudowanie mostu na Warcie w Kłobukowicach. Pani Bogusława Jura zostanie w naszej pamięci jako osoba życzliwa i wrażliwa, która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy”

Maria Skibińska - Skarbnik Gminy Mstów
„Pracowałyśmy razem ponad 5 lat, przez ponad 3 lata była moim szefem. Zawsze wspominam Ją jako osobę o ogromnie wrażliwym sercu, delikatną, życzliwą i pogodną. Miała w sobie wiele ciepła i uroku. Była wspaniałym człowiekiem. Pozostały mi po Niej piękne wspomnienia i pamięć, która nie umiera”

Adam Jakubczak – Wójt Gminy Mstów w latach 2010-2014
„Pani Bogusława Jura moje dorosłe życie związała z Gminą Mstów. Kiedy tworzyła pierwszą samorządową gazetkę gminną namówiła mnie do pisania artykułów. Studiowałem wtedy polonistykę. I tak się zaczęło – od jednego artykułu aż do redagowania i wydawania gazetki. Pani Bogusława Jura była pełna energii i sprecyzowanych pomysłów na rozwój gminy. Potrafiła zachęcać ludzi do pracy na rzecz gminy”.

Opracował: Tomasz Gęsiarz, źródło >"Ze wspomnień o Bogusławie Jurze" (Mstowskie Forum 6/83, wrzesień 2002)

Wstecz