Niedziela, 20 czerwiec 2021, imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
A- A+

Dofinansowanie programów edukacyjnych dla Szkół / 2020-02-23

Gmina Mstów  złożyła 2 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowanie programów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

logo_kolor_poziom

* Wniosek pn. „Bystrzaki z gminy Mstów” dotyczy dwóch szkół:  Szkoły Podstawowej w Brzyszowie oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających kluczowe kompetencje uczniów z następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, przyroda, geografia, biologia, informatyka, matematyka.

Przewiduje się również zajęcia logopedyczne i terapeutyczne. W ramach projektu możliwe jest doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne, meble, tablety, laptopy i tablice multimedialne. Uzupełnieniem zajęć mają być wyjazdy edukacyjne. Wsparcie przewidziane jest dla grupy 160 uczniów z klas I-VIII w wieku 6-14 lat oraz do 21 nauczycieli. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 473.322,15 zł.

wniosek
 

* Drugi wniosek pn. „Szkoła twórczych umysłów” dotyczy Szkoły Podstawowej w Mstowie. W ramach złożonego wniosku przewiduje się realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z następujących przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. Projekt zakłada także przeprowadzenie zajęć wprowadzających najmłodszych uczniów w świat nauki, a dla najstarszych uczniów przewiduje zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nie zapomniano także o zajęciach z zakresu kształcenia specjalnego. Wnioskowany projekt obejmuje doposażenie szkolnych pracowni w niezbędny sprzęt multimedialny oraz w pomoce dydaktyczne. W celu usystematyzowania zebranej wiedzy zakłada wyjazdy edukacyjne.

Wsparcie przewidziane jest dla grupy 209 uczniów z klas I-VIII w wieku 6-14 lat oraz 15 nauczycieli. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 449.631,00 zł.

 

Głównym celem  obu projektów jest pomoc w wyrównywaniu szans rozwoju edukacyjnego dzieci szkolnych i podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez umożliwienie im dodatkowych szkoleń.

Wstecz