Piątek, 21 styczeń 2022, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
A- A+

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie / 2020-02-13

To nie koniec dobrych wiadomości na temat Ośrodka Zdrowia w Mstowie. Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował, że projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IŻ.01-24-294/18.

os1

O dofinansowaniu rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mstowie pisaliśmy już wcześniej http://www.mstow.pl/art/3784,rozbudowa-osrodka-zdrowia-w-mstowie-z-dofinansowaniem-unijnym . Teraz przyszedł czas na kolejną inwestycję z dofinansowaniem unijnym.

logo_kolor_poziom
Zakres projektu m.in.:
- wymiana technologii ogrzewania, polegająca na montażu sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy nominalnej ok. 50 kW (ewentualnie wspomaganej kotłem gazowym). W celu zmagazynowania ciepła dobrano zasobnik buforowy.
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,74 kW (składającej się z 33 paneli fotowoltaicznych).
- wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem źródła ciepła gazowego (zamontowany zostanie kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy ok. 55 kW).
- wymiana instalacji c.o. (wykona zostanie instalacja wodno-pompowa. Zastosowane będą grzejniki energooszczędne, a w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higienicznym zostaną zamontowane grzejniki higieniczne).
- prace remontowe: remont instalacji elektrycznej (w tym instalacji odgromowej kominów), remont maszynowni.

Projekt jest efektywny energetycznie  ze względu na zastosowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło (wytwarzane przez źródła nieodnawialne) poprzez wykorzystanie rozwiązań OZE.
Wartość kosztorysowa zadania: 704.029,60 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 398.742,02 zł

Wstecz